Overslaan naar content

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [16 januari 2023]

Introductie Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Legal Students, alsmede de persoonsgegevens verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites www.legalstudents.recruitee.com en www.legalstudents.nl.   Legal Students is eigenaar van deze website en verwerkt de via deze website verkregen persoonsgegevens. Legal Students bepaalt het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) is Legal Students de 'verwerkingsverantwoordelijke'.  Verwerkingen van Persoonsgegevens In deze privacy- en cookieverklaring leest u onder andere hoe uw persoonsgegevens door Legal Students worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar u naartoe kunt om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent uw privacy.  Sollicitanten Op onze website staan de openstaande vacatures van Legal Students. U kunt per e-mail uw sollicitatie indienen. Wij gebruiken deze persoonsgegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Legal Students mag deze persoonsgegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (hieronder valt ook de precontractuele fase).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

-    voor- en achternaam;

-    adres;

-    telefoonnummer;

-    e-mail;

-    curriculum vitae;

-    motivatiebrief;

-    cijferlijsten/beoordelingen;

-    referenties;

-    eventuele overige informatie die je met ons deelt.

Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende het sollicitatieproces en maximaal vier weken na het einde hiervan. Met uw toestemming bewaren we uw persoonsgegevens een jaar voor toekomstige relevante vacatures. 

Websitegebruikers en geïnteresseerden Als je een vraag, klacht of andere opmerking hebt, dan horen wij dat altijd graag. Je kan via e-mail, social media, online contact formulier of telefonisch contact met ons opnemen. We gebruiken onderstaande persoonsgegevens om jouw verzoek/vraag netjes af te handelen. Legal Students mag deze persoonsgegevens verwerken, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben om op basis van jouw verzoek contact met je op te nemen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Eventuele informatie die je zelf met ons deelt.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig om jou te kunnen helpen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden Legal Students verstrekt persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als Legal Students daarvoor toestemming van u heeft gekregen of Legal Students dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Legal Students werkt met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn verwerkers in de zin van AVG. Met deze verwerkers heeft Legal Students een verwerkersovereenkomst gesloten. Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Legal Students uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Legal Students doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.  Rechten van betrokkenen

Recht op inzage: U heeft het recht om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt door of namens Legal Students. U kunt daarbij ook informatie opvragen over andere details van de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn van uw gegevens (of de criteria om die periode te bepalen) en categorieën van derde ontvangers. Algemene informatie kunt u ook altijd vinden in deze privacyverklaring.  Recht op wijziging: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.  Recht op beperking van de verwerking: U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens ook door Legal Students laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij uw verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens controleren.  Recht op wissing van persoonsgegevens: U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens door Legal Students te laten verwijderen, tenzij Legal Students op grond van de AVG toegestane redenen heeft om uw persoonsgegevens te houden.  Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op uw verzoek verstrekt Legal Students u een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare kopie van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, en heeft u het recht die persoonsgegevens ongehinderd door Legal Students aan een derde partij te laten overdragen.  Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Legal Students. Legal Students kan u hierbij verzoeken om met uw specifieke situatie verband houdende redenen op te geven. Als uw bezwaar het gebruik van persoonsgegevens door Legal Students voor direct marketing doeleinden betreft, zal Legal Students dit verzoek altijd honoreren. 

Recht om uw toestemming in te trekken: Als u toestemming hebt gegeven aan Legal Students voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. 

Als u vragen heeft of de bovenstaande rechten wil uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@legalstudents.nl.  Onze overige contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Zo niet, dan zullen we zelf aanvullende persoonsgegevens moeten vragen om uw identiteit te kunnen bevestigen om fraude en misbruik te voorkomen. 

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. Cookies Om onze website beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijke te maken, zijn wij genoodzaakt cookies te gebruiken. Deze functionele cookies worden geplaatst op basis van ons gerechtvaardigd belang. Cookies die niet noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren worden niet geplaatst zonder dat u hier vooraf toestemming voor geeft. Meer informatie vind je in de cookieverklaring in het onderstaande hoofdstuk.

Autoriteit Persoonsgegevens Indien je vindt dat Legal Students persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerkt, heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen door Legal Students.

Beveiliging Voor de bescherming van persoonsgegevens heeft Legal Students passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo zorgen wij dat alleen de personen die toegang nodig hebben voor hun werkzaamheden toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Social media buttons   Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorsturen naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. De buttons zijn werkzaam middels stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Vragen of contact opnemen? Heb jij nog ergens vragen over? Die beantwoorden wij graag! Neem contact op via de mail. E-mailadres: info@legalstudents.nl

Cookieverklaring

Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op [16 januari 2023]

Wat zijn Cookies en Javascript?

Legal Students maakt bij deze site gebruik van diverse technologieën zoals cookies en Javascript.  Cookies Legal Students maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een internetpagina automatisch worden opgeslagen of uitgelezen van het apparaat (zoals computer, tablet of mobiele telefoon). Wij gebruiken cookies om Legal Students te analyseren en daardoor beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies). 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, zal een melding verschijnen met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. Let op: als u uw browser zo hebt ingesteld dat deze helemaal geen cookies accepteert, dan kunnen sommige delen van de website niet goed werken. 

Javascript Wij gebruiken Javascript om de site interactief en gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast gebruiken we Javascript om metingen op de site mogelijk te kunnen maken.  

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken. Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2023.

Functioneel Wij gebruiken functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze website. Tevens zijn deze cookies noodzakelijk voor een goede technische werking van onze website(s).

Optionele Cookies (2)

Cookie;Entiteit; Waarborgen Soort Doel Indeed Marketing Provides advertising or advertising related services such as data collection, behavioral analysis or retargetting.

Amazon Cloudfront Hosting This is a service used by the content provider or site owner.

In- en uitschakelen van cookies In uw brwoser kan je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je webbrowser. Let op: veel webpagina's werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. Verwijderen van cookies   De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw websitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen om de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kunt u de handleiding van je webbrowser raadplegen.   

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring Legal Students heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen Als u vragen heeft, of een klacht wil indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@legalstudents.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u. 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kan via deze link

Contactgegevens Legal Students B.V. Jollemanhof 12 1019 GW Amsterdam

info@legalstudents.nl 06-34586890 KvK: 80934722